Vereniging Oud Franciscanen


De Vereniging Oud Franciscanen (VOF) is een van onze onderverenigingen. De VOF zorgt voor het onderhouden van de banden tussen de oud-leden van de KSV Sint Franciscus Xaverius onderling en met de huidige leden van KSV Franciscus. Dit doen zij via de reünistencanttekening – een reünistenversie van het verenigingsblad – en een jaarlijks terugkerend jaarcommissarissendiner.

Wanneer u een adreswijziging heeft kunt u dit bij de VOF melden. U kunt ook terecht bij de Abactis van het zittende bestuur van KSV Franciscus.
Dit jaar is de contactpersoon binnen het bestuur van KSV Franciscus Roëlle de Koning, Abactis/ Assessor Extern (abactis@ksvfranciscus.nl). U kunt contact met haar opnemen als u een feest of reünistendag wilt organiseren. Ook als u vragen heeft kunt u altijd contact met haar opnemen.

Voor meer informatie kijk op www.verenigingoudfranciscanen.nl

Copyright © 2018 KSV Franciscus. Alle rechten voorbehouden. Privacy Policy der K.S.V. St. Franciscus Xaverius.