Terug

Waarom zijn er zoveel dodelijke verkeersslachtoffers in Brabant?

Het aantal verkeersdoden neemt in Nederland al jaren af, maar in Brabant lijkt het de andere kant op te gaan. Onlangs waren er in een week maar liefst acht verkeersdoden te betreuren. Waar komt dit door? Zijn er oplossingen voor? Wat zijn de consequenties voor je verzekering?

Oorzaken
De constante factor bij alle verkeersongelukken is de mens. Een kuil in de weg, slecht verlichting, een onoverzichtelijke verkeerssituatie en dergelijke hoeven niet per se een ongeluk te veroorzaken. Hoe je het ook wendt of keert, een verkeersongeluk is vroeger of later altijd herleidbaar tot menselijk falen. Verkeersdeskundige Ruud Hornman stelt dat er meerdere oorzaken zijn voor de recentelijke ongevallen, maar dat afleiding van de bestuurder (appen, mailen) een verbindende rol lijkt te spelen. Zowel Horman als Veilig Verkeer Nederland pleiten voor onderzoek naar de oorzaken van ongevallen. Als je de oorzaak van een ongeluk niet weet, is het moeilijk om met oplossingen te komen, aldus Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland.

Oplossingen
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat vijftig miljoen euro investeren in veiliger wegen. De helft gaat naar het onderhoud van rijkswegen, de andere helft gaat naar de provincie. Om dit geld nuttig en zinvol te besteden moet bekend zijn waar en hoe de problemen ontstaan. Zonder die kennis is het dweilen met de kraan open. Overigens werken niet alle oplossingen zoals bedoeld. Soms heeft een oplossing een averechts effect. Zo kun je een weg wel veiliger maken, maar dan gaat de bestuurder zich ook veiliger voelen en misschien toch maar even mailen en appen. Een gevaarlijke weg houdt bestuurders bij de les.

BOB in het kwadraat?
Bijna twintig jaar geleden startte Veilig Verkeer Nederland de BOB-campagne. Toen was alcohol in verkeer 'gewoon'. Tegenwoordig zien we alcohol in het verkeer als asociaal. Zou Bewust Offline Bestuurder een nuttige aanvulling kunnen zijn in deze campagne? Stomphorst van VVN betwijfelt dit. Hij ziet meer premiekorting op de autoverzekering bij goed gedrag.

Premie
Wat betekent dit voor jou? Als je woont in een regio (meestal is dit een postcodegebied) waar veel ongevallen plaatsvinden, dan voel je dit in je portemonnee. De premie is hoger dan in de veiliger regio's. Soms is dit zo extreem dat als je aan de verkeerde kant van de straat woont, je jaarlijks tot enkele honderden euro’s meer aan premie kwijt bent.
Bij de bepaling van de verzekeringspremie kijken verzekeraars naar het risicoprofiel van een gebied. Meestal betreft dit een postcode gebied, maar de Generali maakt een risicoprofiel op basis van een huishouden (dus een postcode plus een huisnummer en eventuele toevoeging). Het is bijna altijd lonend om de verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Autoverzekering vergelijken? Centen opstrijken!

Copyright © 2018 KSV Franciscus. Alle rechten voorbehouden. Privacy Policy der K.S.V. St. Franciscus Xaverius.