PA-commissie


De PA-commissie houdt zich bezig met de geluidssystemen van de Vereniging. Wanneer er een band optreedt of er een andere avond is waar geluidssystemen nodig zijn is deze commissie altijd aanwezig. In deze commissie kun je alle in’s en out’s van de techniek achter het licht en geluid leren. De PA-commissie is part-time en naast hun shifts vergaderen zij één à twee keer per periode.


Copyright © 2018 KSV Franciscus. Alle rechten voorbehouden. Privacy Policy der K.S.V. St. Franciscus Xaverius.