Lustrumcommissie


Deze commissie bestaat één keer in de vijf jaar en zal er voor zorgen dat alle leden een onvergetelijk lustrum zullen hebben. Er zal groter uitgepakt worden dan in een Diesweek. Samen met je commissie zal je de lustrumweek of tweeweekse organiseren en daarnaast alle lustrumactiviteiten door het jaar heen zodat geen enkel lid vergeet dat het dat jaar lustrum is. Ook zal je commissies gaan oprichten die bepaalde lustrum activiteiten gaan organiseren. Denk hierbij aan een burgerijdagcommissie of een symposiumcommissie. De Lustrumcommissie zit een halfjaar part-time en halfjaar full-time. Voor deze commissie krijg je financiële vergoeding vanuit de universiteit (FOS).


Copyright © 2018 KSV Franciscus. Alle rechten voorbehouden. Privacy Policy der K.S.V. St. Franciscus Xaverius.