Huizencommissie


Huizencommissie Vast-Goed houdt zich bezig met de huisvestiging voor de leden van de K.S.V. Franciscus Xaverius. Dit doen zij enerzijds door het oprichten van nieuwe Franciscaanse huizen en anderzijds door studentenhuizen waar enkel Franciscanen wonen aan te sporen officieel te worden, wat inhoudt dat zij een traject doorlopen om erkend te worden binnen de vereniging.

Het eerste punt, meer Franciscaanse huizen opzetten, houdt in dat de huizencommissie op zoek gaat naar locaties waar een groep Franciscanen zich samen kan huisvesten. De commissie is actief op zoek naar nieuwe locaties voor het stichten van Franciscaanse verenigingshuizen door het aanschrijven van huisbazen en andere media en informeert ook actief naar mogelijke investeerders die hierbij willen helpen.

Het tweede punt, officieel wording van Franciscaanse studentenhuizen stimuleren, houdt in dat huizen waar enkel Franciscanen wonen en waar de bewoners zelf de nieuwe bewoners mogen kiezen, worden gestimuleerd om officieel te worden om zo de toekomstige beschikbaarheid van studentenkamers voor Franciscanen te garanderen. De huizencommissie houdt een lijst bij van huis zoekende leden en leden zoekende huizen, om zo te bemiddelen tussen leden en huizen. Tevens houdt de huizencommissie overzicht van de vooruitgang van huizen in het officieel wordingstraject en zij zorgen voor de sociale binding tussen de Franciscaanse Verenigingshuizen door middel van het organiseren van activiteiten exclusief voor leden.

De Huizencommissie is parttime en vergadert drie à vier keer per periode. Mocht je contact zoeken met de huizencommissie wegens verhuis of officieel wordings wensen, schroom niet en mail naar huizencommissie@ksvfranciscus.nl.


Copyright © 2018 KSV Franciscus. Alle rechten voorbehouden. Privacy Policy der K.S.V. St. Franciscus Xaverius.