Canttekening Redactie


De Canttekening-redactie zorgt ervoor dat de Canttekening, onze verenigingsblad, periodiek uitkomt. De Canttekening is ons verenigingsblad waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten die er op de vereniging hebben plaatsgevonden. Verder biedt de Canttekening de leden de mogelijkheid om hun stem te laten klinken. De redactie zorgt ervoor dat elke canttekening weer gevuld wordt met vermakelijke stukjes en dat het blad er elke keer opnieuw weer gelikt uit ziet. De Canttekening-redactie is part-time en vergadert twee à drie keer per periode.

Copyright © 2018 KSV Franciscus. Alle rechten voorbehouden. Privacy Policy der K.S.V. St. Franciscus Xaverius.